VLT BROKER
VLT BROKER
align VLT BROKER  
align VLT BROKER align VLT BROKER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
align VLT BROKER asistenta dauna  
  Asigurari RCA

Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare prin care tertii prejudiciati
in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc
despagubiri pentru daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite.

Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu despagubiri pentru
daunele suferite, independent de situatia materiala a celui care a produs paguba.
In acest fel, asigurarea de raspundere civila auto este in interesul tertului pagubit, dar si in
interesul celui care a produs paguba.

Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto, in
baza asigurarii RCA incheiata pentru autovehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi
valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a
angajat asiguratorul.

Pentru anul 2010, limitele maxime de raspundere prevazute de legislatia in vigoare sunt:
- echivalentul a 500.000 Euro pentru daune materiale;
- echivalentul a 2.500.000 Euro pentru vatamari corporale.

Cartea verde este inclusa in pretul asigurarii RCA si reprezinta asigurarea obligatorie in
spatiul Uniunii Europene. In functie de Asigurator, aceasta poate acoperi si tari in afara
spatiului Uniunii Europene.

 

 

 

 

Societati de Asigurare
VLT BROKER